Výsledky - tetraplegie


Po poranění páteře úrazem

Pacient po transversální lézi míšní v úrovni C 6 po pádu

_____________________________________________

Pacient dokáže aktivně zvednout zápěstí dostatečně silně, prsty jsou stále ohnuté, navíc má křeče do ohnutí. Tato spasticita v prstech – daná hlavně spasticitou povrchních ohýbačů prstů II-V se před operací zhoršila. Proto jsou střední klouby prstů ve velkém ohnutí a není možné prsty natáhnout ani ve vyvěšení zápěstí do ohnutí. Tím je výrazně omezený úchop ruky.

 

 

Těsně po operaci na lůžku zkoušíme efekt operace – se změnou postavení prstů dokáže pacient při vyvěšení zápěstí do ohnutí otevřít ruku s lehce nataženými prsty a se zvednutím zápěstí jdou prsty do ohnutí a pacient uchopí předmět.

 

 

V pooperačním období je důležité omezovat otok vyvazováním do lehce pružného obinadla, dlahovat ve správných polohách a cvičit s cílem zachovat získaný úchop a předejít srůstům.

 

 

Výsledný úchop 5,5 týdne po rekonstrukci

_________________________________________________________________