Vzdělání:
Studium a promoce na FVL University Karlovy Praha – 1981
Atestace z chirurgie I.stupně – 1984
Atestace z plastické chirurgie – 1997
Držitel Licence České lékařské komory pro obor plastické chirurgie – 2000

Zaměstnání:
1981 – 1984 Chirurgické oddělení NsP Vysoké Mýto
1984 – 1991 Chirurgické oddělení NsP Vlašim
1991 – dosud Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou
2009/II – 2014/I Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady Praha

2014/III Plastická chirurgie / I.chirurgická klinika FN Motol Praha

Členství v profesních organizacích:
Člen Společnosti plastické chirurgie České lékařské společnosti J.E. Purkyně
Člen Společnosti chirurgie ruky České lékařské společnosti J.E. Purkyně
Člen Společnosti estetické chirurgie České lékařské společnosti J.E. Purkyně
Člen České společnosti rehabilitace ruky České lékařské společnosti J.E .Purkyně
Člen Mezinárodní společnosti plastické a rekonstrukční chirurgie (IPRAS)
Člen Mezinárodní společnosti estetické chirurgie (ISAPS)
Člen Evropské společnosti plastické a rekonstrukční chirurgie (ESPRAS)

Aktivní přednášková účast na mezinárodních i tuzemských kongresech plastické chirurgie a chirurgie ruky