Výsledky - tetraplegie


Po ischemickém poškození páteře

Pacientka po ischemické lézi míšní v úrovni C6/7

_______________________________________

 

Pacientka má vlevo výrazně omezený úchop s trvale ohnutými prsty bez možnosti přetočit palec proti prstům do oposice. Vpravo jsou prsty II-V ztuhlé v téměř plném natažení, ani pasivně nelze základní klouby ohnout – bude nutné je nejprve pasivně rozcvičit.

 

 

Po operaci je nutné vyvazování jemným obinadlem proti otoku a dlahování k udržení nových rekonstruovaných poloh. Ve dlaze lze cvičit ohnutí a natažení prstů pasivně i aktivně.

 

 

Za 6 týdnů po operaci pacientka uchopí levou rukou pet lahev, je schopná se napít, lahev udrží v jedné ruce, druhou rukou lahev otevře, zavře. Zlepšila se i pravá ruka, kde jsou prsty II-V rozcvičeny do většího ohnutí díky usilovné práci pacientky i fyzioterapeutů.

 

 

Výsledný efekt – vlevo je již stabilní zlepšený úchop. Vpravo po další operaci je úchop zlepšen díky lehce zvýšené síle se změnou postavení palce, síla špetky je větší při zvednutí zápěstí.

_________________________________________________________________________