Dětská mozková obrna - od narození nebo velmi útlého věku


Věk první operace nad 41 let

Muž 42 let, DMO s levostrannou hemiparesou

I při motorickém postižené levé horní končetiny se pacient dokázal plně zařadit do života, ale v běžné denní činnosti musel překonávat těžce omezený úchop levé ruky.

 

Je omezené natažení lokte, otočení předloktí, zvednutí zápěstí a tím i úchop.

 

Trvalý výsledek 2 roky po rekonstrukci

Po jediném výkonu se výrazně zlepšila úchopová schopnost levé ruky, se kterou je pacient spokojen a další navrženou operaci – zlepšení otočení předloktí do supinace – si již nepřeje.

________________________________________________________________