Dětská mozková obrna - od narození nebo velmi útlého věku


Věk první operace 6 – 10 let

Chlapec 10 let – dětská mozková obrna s kvadruparesou

Před operací levou ruku zcela vyřazuje, ruka padá v zápěstí do ohnutí a je navíc nevýhodně vytočena, obtížně uchopuje, o úchop se pokouší pouze když je vyzván, ale jinak ji nepoužívá .

Po zatím jediné operaci – rekonstrukci úchopu se chlapec dokáže napít pomocí obou rukou z lahve.

Po rekonstrukci má levá ruka schopnost uchopit předmět a také předloktí se může lehce vytočit. Proto dítě může uchopit držák chodítka a tím je mu umožněna chůze. Chlapec velmi rád a aktivně ruku zapojuje do běžných denních aktivit – při jídle, pití, hře…je zřetelné zlepšení reakcí dítěte, které jsou podstatně živější než před operací.

 

__________________________________________________________________

 


Dívka – 9 let – s DMO a mentálním postižením, během posledního roku se zhoršovalo postižení obou rukou, docházelo ke stále většímu ohnutí ve středních kloubech a pak prolomení základních kloubů do zvednutí. Prsty se nedaly ani pasivně natáhnout, častější a silnější byly i křeče do ohnutí.

 

 

Horší nález byl na levé ruce, proto jsme začali operovat vlevo. Pooperační mohutný otok vyžadoval dlouhodobou intenzivní rehabilitaci , ale již 2 měsíce po operaci má vlevo kvalitnější úchop a je schopna vložit jídlo do úst.

 

4 měsíce po operaci levé ruky je otok menší, natažení prstů i pěst se zlepšily, vpravo je ohnutí prstů zhoršené – přistupujeme k rekonstrukci.

 

____________________________________________________________