Dětská mozková obrna - od narození nebo velmi útlého věku


Věk první operace 21 – 40 let

Žena 27 let při zahájení léčby v roce 2003, vysokoškolačka – vyučuje jazyky.

Krásná žena, která byla spastickou deformitou pravé horní končetiny psychicky deprivovaná. Po složitých rekonstrukcích díky své vysoké inteligenci a úžasné houževnatosti vždy našla způsob, jak nově postavenou ruku používat.

Tato pacientka je jedna z mých prvních spastických pacientů a dosud mým největším úspěchem, neboť si našla partnera, vdala se, v roce 2012 porodila syna a dokáže se o něj postarat. Toto je pro mě největší odměna.

 

Dětská mozková obrna s těžkou spastickou deformitou pravé poloviny těla, převážně na horní končetině.

Před operací při pokusu o zvednutí zápěstí a prstů padá zápěstí dolů, v této poloze je výrazně omezený úchop, navíc ve stresu se ohýbá loket a tak je vidět zdeformovaná ruka.

 

Pokus o zvednutí zápěstí a prstů před operacíPěst před operací

 

 

 

 

 

 

 

 

Po opakovaných operacích – celkem asi 10x – je výsledkem celkové rekonstrukce dobré postavení ruky, které pacientce umožňuje uchopit větší předměty, ale i velmi malé – tužku.

 

 

Pacientka ovládá vůlí plný rozsah pohybů v lokti, který nemá tendenci do ohnutí, zvládá plné zvednutí i ohnutí zápěstí, přestože při rekonstrukci úchopu byly použity šlachy obou ohýbačů zápěstí k posílení zvednutí zápěstí a zvednutí prstů, je zlepšené i otočení předloktí, které se dostane aktivně k nulové poloze a umožní uchopit předmět oběma rukama

 

 

 

________________________________________________________________