Dětská mozková obrna - od narození nebo velmi útlého věku


Věk první operace 11 – 20 let

Muž 19 let

DMO s kvadruparesou, kdy je více postižena levá horní končetina

Omezené natažení v lokti je větší vlevo, kde dochází často hlavně při leknutí ke škubnutí do ohnutí. Vlevo také nedokáže otočit předloktí tak, aby se podíval do dlaně nebo se dotknul tváře. Není možné zvednout zápěstí, prsty se ve středních kloubech  prolamují.

 

 

Kvalita úchopu je výrazně horší vlevo, kde při úchopu i lehčího předmětu přepadává zápěstí do velkého ohnutí, funkci ještě zhoršují škubavé pohyby v lokti do ohnutí.

 

 

Při ovládání vozíku levé ruka pomáhá jen velmi omezeně.

 

 

Rekonstrukci jsme zahájili operací v lokti. Tím jsme nejen uvolnili velké ohnutí lokte, ale zlepšili jsme i postavení předloktí , zápěstí a prstů.  Pacient se poprvé v životě může levou rukou dotknout obličeje, podívá se do dlaně a má velkou radost, že může pohladit maminku po tváři. Video je ze 13. dne po operaci

 

 

5 týdnů po operaci lépe vůlí ovládá pohyb v lokti, který je volnější, nelze jej však plně natáhnout pro velké zkrácení hlavně cév a nervů. Toto natažení je přesto výhodou. Postavení v zápěstí zatím podporujeme ortézou a plánujeme do budoucna stabilizovat při další operaci.

 

 

 

2 měsíce po první operaci je zřejmé omezení křečí v lokti, ale zůstávají v zápěstí, kde jsme zatím neoperovali. Přesto pacient díky obrovskému nasazení při rehabilitaci dokáže pracovat s tímto omezením a velmi se snaží o uvolnění spasmů.  Funkce levé ruky se již nyní podstatně zlepšila.

 

 

 

2013-03-17_003930   Díky částečnému natočení levého předloktí pacient může pracovat oběma rukama a vyrobit i tuto krásnou dekoraci – závěs na zeď se srdíčkem. Je to obrovská radost pro všechny kolem.


 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

Muž 20 let

Před operací trvalé postavení obou horních končetin v ohnutí loktů i zápěstí, kdy používá pravou ruku k úchopu a levou jen k přidržení předmětů pomocí hřbetu zápěstí, takto dokáže pít z hrnku.

 

Po operaci má pacient plný rozsah pohybů v lokti – dokáže loket natáhnout a poprvé v životě se dotkne brzdičky vozíku, současně neztratil schopnost plného ohnutí v lokti.

Provedli jsme nejen uvolnění lokte, ale také rekonstrukci úchopu levé ruky – pacient dokáže uchopit a udržet předmět, dokáže sníst banán…

_________________________________________________________________

 

 

 

17letý chlapec s ochrnutím všech 4 končetin a horšími deformitami na levé horní končetině

Stav před operacemi – levý loket se často ve stresu samovolně ohýbá, při soustředění jej chlapec nedokáže natáhnout tak jako loket pravý. Pravé zápěstí je trvale ohnuté, prsty mají malý rozsah pohybu. Pro výrazně omezenou schopnost úchopu pacient levou ruku často vyřazuje.

 

Trvalý výsledek po 2 operacích – při první bylo zlepšeno postavení ruky a zápěstí, při druhé byla uvolněna kontraktura lokte v ohnutí – loket pacient dokáže plně natáhnout a použít tak ruku při jízdě na vozíku, dokáže si dosáhnout pro předměty v prostoru, ruka může uchopovat a pomáhat v běžné denní činnosti.

 

________________________________________________________________

 

 

 

 

20letý muž

na invalidním vozíku s těžkými deformitami obou horních končetin – horšími vpravo. Díky vysoké inteligenci velmi dobře spolupracoval. Před operací jsme se snažili stav vylepšit dlahováním, ale marně.

 

Pokus o zlepšení před operací dlahováním
Před operací je omezené natažení loktů, otočení předloktí, zvednutí zápěstí a prstů a tím je omezený úchop

Natažení loktů před operacíOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 roku po 1. operaci – rekonstrukci úchopu, potom po uvolnění lokte a nakonec po korekci postavení prstů při 3. operaci, což je před 1,5 rokem. Loket nemá tendenci se ohýbat, pacient jej ovládá velmi snadno a téměř plně natáhne, ruka je ve výhodném postavení k úchopu, dokáže se otevřít a pak uchopit i větší předměty, protože palec je dostatečně odtažený. Předloktí pacient dokáže vytočit tak, aby mohl uchopit předmět oběma rukama.

Trvalý výsledek po dalším roce – 3,5 roku po první operaci, kdy pacient využívá ruku v běžné činnosti k přidržení předmětů, při pití, jídle – dokáže kousat mrkev, kterou udrží pravou rukou, což nám znázorňuje na videu. Celkový výsledek je stabilní a vždy ve stresu v ordinaci je horší než v klidu v domácím prostředí.

 

_________________________________________________________________