Popis deformit u centrální spasticity


Dětská mozková obrna a centrální spasticita

 

Spastická horní končetina kromě záchvatů křečí bývá do určité míry zdeformovaná a tím omezená ve své úchopové funkci. Škála postižení je velmi široká.

 

dětská mozková obrnaVzniká nejčastěji po poškození té části mozku, která řídí pohyb končetin.

Tyto stavy se objevují krátce po narození jako výsledek omezeného prokrvení

mozku v období kolem narození dítěte. Hovoříme o dětské mozkové obrně.

Postiženy mohou být všechny končetiny a pacient je odkázán na invalidní

vozík – hovoříme o kvadrupareze. U triparesy je postižení většinou obou

dolních končetin a jedné horní, při hemiparese jsou postiženy horní

a dolní končetiny na jedné straně.

 

 

 

 

 

 

K podobným stavům dochází při mozkových mrtvicích, které postihují nejčastěji dospělé ve vyšším věku, ale bohužel se s nimi setkáváme

i u mladých lidí nebo dokonce u dětí.


 

K přímému poranění mozku dochází při úrazech hlavy, nejčastěji při haváriích nebo pádech s následným bezvědomím až několik měsíců a po něm s trvalým postižením také i na horních končetinách.

   

 

Spastická ruka může vzniknout po operaci mozku – je to možné riziko extrémně náročného neurochirurgického výkonu.

 

Obdobné nálezy vidíme po zánětlivých onemocněních mozku – encefalitidách, při vzácných vrozených vadách spojených s postižením mozku nebo výjimečně i u psychiatrických onemocnění.