handspasticity and tetrahand


Results – cerebral palsy

A 27years old women in the beginning of treatment – 2003 – the one of  my first spastic patients.

She was a beautiful young women depressed because of her left hand deformation. The spastic elbow flexion contracture with severe wrist deformity.

trying to wrist extension                      grip before reconstruction

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

A good grip after complex reconstruction

 

Full range of motion in the elbow, good supination, wrist extension and palm opening

 

She was married several years after reconstruction. Now she has a son and she is able to take care of him. She is happy.

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

A 42years old man with cerebral palsy – the left hemiparesis

 

 

There are limited the elbow extension, the forearm supination and the grip.

 

The successful result two years after reconstruction

Just after one surgery there is better the hand grip . The patient is very satisfient and do not want to reconstruct the supination.

________________________________________________________________

 

 

 

A 19year old manMuž 19 let

Cerebral palsy with quadriplegia, the left upper extremity is worse

The elbow extension is limited  and  we can see involuntary contract to flexion with use of the hand. This man is not able to turn his forearm to look at his palm or to touch his face. There is an absence of active wrist extension and the “swan-neck deformity” of the fingers with  a functional problem during grip – difficulty in iniciating fingers flexion.

 

 

The quality of the grip is worse on the left side. The wrist fall down during grip of the subject and the elbow tend to flexion.

 

 

Při ovládání vozíku levé ruka pomáhá jen velmi omezeně.

 

 

We started to reconstruct in the elbow.

Tím jsme nejen uvolnili velké ohnutí lokte, ale zlepšili jsme i postavení předloktí , zápěstí a prstů.  Pacient se poprvé v životě může levou rukou dotknout obličeje, podívá se do dlaně a má velkou radost, že může pohladit maminku po tváři. Video je ze 13. dne po operaci

 

 

5 weeks after surgery the elbow is better

lépe vůlí ovládá pohyb v lokti, který je volnější, nelze jej však plně natáhnout pro velké zkrácení hlavně cév a nervů. Toto natažení je přesto výhodou. Postavení v zápěstí zatím podporujeme ortézou a plánujeme do budoucna stabilizovat při další operaci.

 

 

 

2 months after the first surgery the hand function is better

 je zřejmé omezení křečí v lokti, ale zůstávají v zápěstí, kde jsme zatím neoperovali. Přesto pacient díky obrovskému nasazení při rehabilitaci dokáže pracovat s tímto omezením a velmi se snaží o uvolnění spasmů.  Funkce levé ruky se již nyní podstatně zlepšila.

 

 

 

2013-03-17_003930   Díky částečnému natočení levého předloktí pacient může pracovat oběma rukama a vyrobit i tuto krásnou dekoraci – závěs na zeď se srdíčkem. Je to obrovská radost pro všechny kolem.


 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 

 

 

 

A man 20years old

The permanent position of both upper limbs in elbow and wrist flexion, he use his right hand to grip and his left hand just to subjects support with wrist dorsum. He can drink in this way.

 

After surgery – this man has full range of motion in his elbow – he can fully extend and touch the brake of his wheel chair for the first time in his life. He did not loose the full elbow flexion.

We performed the elbow release and also the grip reconstruction. This boy is able to grip and grasp the subject, he can eat banana…..

_________________________________________________________________

 

 

 

17letý chlapec s ochrnutím všech 4 končetin a horšími deformitami na levé horní končetině

Stav před operacemi – levý loket se často ve stresu samovolně ohýbá, při soustředění jej chlapec nedokáže natáhnout tak jako loket pravý. Pravé zápěstí je trvale ohnuté, prsty mají malý rozsah pohybu. Pro výrazně omezenou schopnost úchopu pacient levou ruku často vyřazuje.

 

Trvalý výsledek po 2 operacích – při první bylo zlepšeno postavení ruky a zápěstí, při druhé byla uvolněna kontraktura lokte v ohnutí – loket pacient dokáže plně natáhnout a použít tak ruku při jízdě na vozíku, dokáže si dosáhnout pro předměty v prostoru, ruka může uchopovat a pomáhat v běžné denní činnosti.

 

________________________________________________________________

 

 

 

 

20letý muž

na invalidním vozíku s těžkými deformitami obou horních končetin – horšími vpravo. Díky vysoké inteligenci velmi dobře spolupracoval. Před operací jsme se snažili stav vylepšit dlahováním, ale marně.

 

Pokus o zlepšení před operací dlahováním
Před operací je omezené natažení loktů, otočení předloktí, zvednutí zápěstí a prstů a tím je omezený úchop

Natažení loktů před operacíOLYMPUS DIGITAL CAMERA